Aparaty ruchome

Obecnie aparaty ruchome są rzadko stosowane. Ich rolę przejęły aparaty stałe, które dużo skuteczniej usuwają wady zgryzu.

Utrzymywacz przestrzeni

Stosuje się wówczas, gdy brakuje zębów mlecznych lub gdy wypadną one na skutek urazu bądź próchnicy. Zęby mleczne prowadzą zęby stałe w odpowiednie miejsca, więc gdy któregoś z nich brakuje, ząb stały może przesunąć się w niewłaściwe miejsce lub wyrzynać się w nieprawidłowy sposób. Ortodontyczny utrzymywacz przestrzeni jest wykonywany indywidualnie z metalu lub tworzywa sztucznego, może być ruchomy lub utwierdzony cementem w jamie ustnej dziecka – zachowa przestrzeń do czasu pojawienia się zęba stałego.

Płytka przedsionkowa

Płytka przedsionkowa jest aparatem ortodontycznym, który zalecany jest u dzieci od 3-5 lat. Aparat składa się z części właściwej i kółka do ćwiczeń; część właściwa na wysokość sięga sklepienia i dna przedsionka, styka się z najbardziej dowargowo wysuniętymi siekaczami, natomiast na szerokość sięga do drugich zębów trzonowych mlecznych.
Cechy
  • wykorzystuje naturalne siły mięśni w celu poprawy wad zgryzu;
  • zapewnia warunki rozwoju prawidłowego zgryzu u Twojego dziecka;
  • służy do odzwyczajania dziecka od nawyku ssania: smoczka, palca lub warg;
  • stosowany jest w terapii dzieci z zaburzeniami mowy;
  • likwiduje nieprawidłowy nawyk oddychania przez usta.

Płytka Szwarca

To ruchomy aparat, który służy do rozszerzenia górnych i dolnych łuków zębowych poprzez stymulacje przyrostu kości na szerokość. Taki rodzaj aparatu jest wskazany przed zakończeniem skoku wzrostowego dziecka. Płytka Schwarza jest regulowana według wskazań ortodonty dopóki łuki zębowe dostatecznie się nie rozszerzą.
Cechy
  • aktywny aparat płytkowy, wykorzystywany do leczenia z gryzów otwartych, przodozgryzów i zgryzów krzyżowych;
  • aparat ma postać płytki górnej lub dolnej, wykonanej z masy akrylowej; wyposażony jest także w elementy druciane oraz śrubę (lub śruby) ortodontyczną;
  • elementy druciane utrzymują aparat w prawidłowej pozycji oraz powodują zamierzone przekształcenia nakreślone planem leczenia.