Janina Mishchenko

Психолог , ведущая авторских тренингов и групп.

Psycholog, prowadzący autorskie szkolenia i grupy.

Работою с такими проблемами:

АДАПТАЦИЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)

Личностные проблемы: 

Неуверенность в себе, нерешительность, комплексы

Сложности с общением, застенчивость, робость

Повторяемость одних и тех же негативных ситуаций

Ощущение своей беспомощности, неспособности достичь желанного

Заниженная самооценка

Трудности в профессиональной сфере

Трудности в общении с противоположным полом

Чрезмерная вспыльчивость, нервозность, обидчивость и пр.

 

Проблемы отношений мужчины и женщины:

Конфликтные взаимоотношения супругов

Семейные кризисы

Сложности с построением отношений

Ревность

Измены, «любовные треугольники»

Сложности сексуальных отношений

Зависимые отношения

 

Детско-родительские отношения:

Трудности в общении с ребенком;

Детская агрессия, плаксивость, возбудимость;

Развитие детей (интеллект , мышление , внимание и.т.д.)

 

Консультации для руководителей:

Деловые конфликты

Проблемы командных взаимоотношений.

Также профориентация

Психологическая подготовка к беременности , поддержка во время беременности

и после.

Praca z następującymi problemami:

ADAPTACJA W ZAGRANICZNYM KRAJU (DOROŚLI I DZIECI)

 

Problemy osobiste:

 Zwątpienie, niezdecydowanie, kompleksy

Trudności z komunikacją, nieśmiałość, nieśmiałość

Powtarzanie się tych samych negatywnych sytuacji

Poczucie bezradności, niezdolność do osiągnięcia tego, czego chcesz

Niska samoocena

Trudności na polu zawodowym

Trudności w komunikowaniu się z płcią przeciwną

Nadmierny temperament, nerwowość, uraza itp.

 

Problemy w relacjach między mężczyznami i kobietami:

Relacje konfliktowe małżonków

Kryzysy rodzinne

Trudności w budowaniu relacji

Zazdrość

Oszukiwanie, trójkąty miłosne

Trudności w stosunkach seksualnych

Relacje zależne

 

Relacja dziecko-rodzic:

Trudności w komunikacji z dzieckiem;

Agresja dzieci, płaczliwość, pobudliwość;

Rozwój dzieci (inteligencja, myślenie, uwaga itp.)

 

Porady wykonawcze:

Konflikty biznesowe

Problemy w relacjach zespołowych.

Również poradnictwo zawodowe

Przygotowanie psychologiczne do ciąży, wsparcie w czasie ciąży

i po.

Certyfikaty

Usługa Kwota
Психотерапия индивидуальная 150 злотых / 1 час
Психотерапия пар 200 злотых / 1 час
Психотерапия пар 250 злотых / 1 час 30 минут
Психотерапия родителей 180 злотых / 1 час
Психотерапия родителей 250 злотых / 1 час 30 минут
Детская психотерапия 150 злотых / 1 час
Психотерапия подростков 150 злотых / 1 час
Психотерапия онлайн 150 злотых / 1 час
Психотерапия групповая 80 злотых / 1 час 30 минут
Консультация онлайн 1 злотый / 15 минут
Usługa Kwota
Psychoterapia indywidualna 150 zł / 1 godz.
Psychoterapia dla par 200 zł / 1 godz.
Psychoterapia dla par 250 zł / 1 godzina 30 minut
Psychoterapia dla rodziców 180 zł / 1 godz.
Psychoterapia dla rodziców 250 zł / 1 godzina 30 minut
Psychoterapia dziecięca 150 zł / 1 godz.
Psychoterapia dla młodzieży 150 zł / 1 godz.
Psychoterapia online 150 zł / 1 godz.
Psychoterapia grupowa 80 zł / 1 godzina 30 minut
Konsultacja online 1 zł / 15 minut

Zarezerwuj termin